Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dziennik Ustaw poz. 747), WOPR Województwa Opolskiego informuję, iż Instruktorzy WOPR i Młodsi Instruktorzy WOPR złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskując zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego i uzyskali kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia ratowników wodnych.

lp

Nazwisko

Imię

Oddział-jednostka

Nr instruktora WOPR

Nr zaświadczenia MSW

1

Kisielewski

Bronisław

OR WOPR K-Koźle

I 982

135/I/2013

2

Krawiec

Dariusz

OR WOPR Opole

I 737

136/I/2013

3

Krzyształowicz

Rafał

OR WOPR Opole

I 1047

137/I/2013

4

Kunicki

Michał

OR WOPR Opole

I 1048

138/I/2013

5

Śliwiński

Mirosław

OR WOPR Opole

I 865

139/I/2013

6

Wieloch

Marcin

OR WOPR Opole

I 1003

140/I/2013

7

Wolkiewicz

Stanisław

OR WOPR K-Koźle

I 393

141/I/2013

8

Pietrzyk

Piotr

OR WOPR K-Koźle

I 395

142/I/2013

9

Przybył

Maciej

OR WOPR K-Koźle

I 371

143/I/2013

10

Kasprzyszyn

Krzysztof

OPP WOPR Prudnik

I 1092

144/I/2013

11

Krupiński

Marcin

OR WOPR Opole

I 1121

145/I/2013

12

Pojasek

Roman

OR WOPR K-Koźle

I 1032

146/I/2013

13

Wyrobek

Adrian

OR WOPR K-Koźle

I 1137

147/I/2013

14

Szczerski

Marcin

OR WOPR Nysa

MI

148/I/2013

15

Gromek

Michał

OR WOPR Opole

MI

149/I/2013

16

Połata

Piotr

OR WOPR Opole

MI

150/I/2013