Szkolenia motorowodne na stopnie PZMiNW

Ośrodek Szkolący i Egzaminacyjny

WOPR Województwa Opolskiego

 

Szkolenia obejmują zajęcia praktyczne i teoretyczne, realizowane zgodnie z wytycznymi oraz programem szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Szkolenia przeznaczone jest dla:

1) ratowników WOPR Województwa Opolskiego posiadających co najmniej stopień: Młodszy Ratownik WOPR

2) dorosłych i młodzieży
3) osób początkujących, jak i mających już wcześniej styczność z turystyką motorowodną
4) młodzieży, dla których warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 14 roku życia najpóźniej w dniu egzaminu

 

Taryfikator opłat za szkolenie, egzamin i wydanie patentu

 

 OPŁATY

Osoby

nie posiadające stopnia w WOPR powyżej 26 lat

Osoby

nie posiadające stopnia w WOPR uczące się do 26 lat

Osoby

posiadające

stopień w WOPR powyżej 26 lat

Osoby

posiadające

stopień w WOPR

 uczące się do 26 lat

Szkolenie

900

900

600

600

Egzamin

250

125

250

125

Patent

50

25

50

25

RAZEM

1200

1050

900

750

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć: termin ...............

Stanica WOPR - ...........

 

Data zajęć

Teoria

Praktyka

EGZAMIN

Uwagi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                                                              

 

.